En kort förklaring Spelet fram till turnkortet
Att konkret ta fram en vinnande strategi på turn och riverkortet när det gäller fixed limits är svårt. Det som sagts tidigare gäller givetvis fortfarande – Du bör befinna dig på turnkortets satsningsrunda endast om du har haft en stark hand på floppen. En annan möjlighet är att du haft många outs, dock ingen fullbordad hand, som haft stora möjligheter att bli en mycket bra hand på turn-kortet. Exempelvis en öppen stege med möjlighet till färg, ex. pocket 9h 10h, Flop: 8h 7d Ah. Det som avgör om du fortsätter att dra kort eller inte beror till stor del på oddsen för att fullborda din hand och potoddset. (Om du nu inte redan sitter på en stark hand förstås – då din uppgift istället är att försämra oddsen för de andra spelarna) Hur man använder odds är NÖDVÄNDIGT att lära sig – tro inget annat! Mer om det under “oddsberäkning”.

Beroende på vad du haft för hand skall du pre-flop ha spelat situationerna olika. För vilka potter lämpade sig min hand för? Suited connectors lämpar sig för multiway-pots eftersom dessa växer sig starkare ju fler kort som läggs ut på bordet och pot-oddsen blir då tillräckligt bra för att spela handen. Vi pratar om höga suited connectors eftersom vi vanligtvis räknar låga suited connectors som skrot före floppen vilket medför att vi kastar bort dessa. Multiway pots skapas oftast av passivt spel, så du bör inte höja om du vill ha bra odds eftersom det riskerar att driva ut spelare och då sabbar du för dig själv. A-K klarar sig bra både i både multiwaypots och potter med färre spelare. AA och höga par skall höjas. Ingen förtjänar att se dessa kort gratis. De kommer dessutom att bli mindre värda om många spelare ser floppen. O.s.v….

Allt är relativt och beslut skall fattas beroende på dina motspelares spelstilar. Många faktorer spelar in.

Turn och riverkortet var det ja…..
I vissa situationer då du har en stark hand och är säker på att vinna är det givetvis inget problem. Din strategi då är ju endast att försöka få in mer pengar i potten. Då behöver du kunskap om dina motspelare. Är spelarna tighta? Isåfall kanske de lägger sig om du satsar. Om du då har utrymme för det så bjud då på ett gratiskort och hoppas att någon får näst bästa handen. Möts du då av en satsning så höjer du givetvis om du är säker på din hand. Höjer din motspelare igen? Det är inte så vanligt att någon höjer flera gånger i rad utan att sitta med något bra på handen även om det förekommer. Har du verkligen “the nuts”, bästa handen? Hur spelade motståndaren som höjde före floppen och på floppen? Har du sett vad och hur han spelar för händer vid en tidigare showdownsituation? Är han en bluffare? Har han väldigt låg bankrulle och är desperat?

Finns det lurgäddor vid bordet som kör slowplay hela tiden dvs låtsas att de inte har någonting, höjer mot slutet och visar sig ha mycket starka händer? Är de loose agressive och nöjer sig med högsta paret? De sistnämnda är oftast inte att ta på allvar…

Det är VIKTIGT att passa på att se vad motståndarna spelat med, då möjlighet ges. Så strunta i att sitta och läsa Aftonblade.se när det är showdown. Spana istället in dina motståndares händer och hur dom spelades – detta är viktigt för att kunna bygga en egen vinnande strategi.

En loose agressive motspelare som höjer din egen höjning på turnkortet bör du ofta endast syna så länge som du är ganska säker på att han har en sämre hand. Han ges då möjligheten att tro att du har en dålig hand och du kan istället dra in ännu mer pengar på riverkortet genom att han troligtvis försöker köpa potten. Han kanske satsar om du synar då du sitter i tidig position? Gör då checkraise…. och han kommer att syna om han är agressiv = mer pengar till dig. På turn och -riverkortet är ju satsningar och höjningar det dubbla i förhållande till satsningarna före floppen och efter floppen.

Min diskussion slutar här. Turn och river-kortet innehåller SÅ många olika möjligheter att jag inte tänker försöka ge mig in på att beskriva en vinnande spelstil, speciellt vid fixed limit, då spelet kan bli mer eller mindre kaotiskt vid låga insatser. Iallafall är det över min egen förmåga att beskriva detta i detalj och min förhoppning är att denna text istället ska ha gett dig en grundläggande förståelse om vilka faktorer som påverkar spelet och kunna tänka själv.

Oerhört förenklad regel :

Spelbord för 10 spelare – tight spel. Att följa “grundreglerna” på dessa bord ger oftast bra resultat även om man inte fördjupat sig i strategiskt tänkande och sannolikheter.

Spelbord för 5 spelare – Mindre tight spel. Det lönar sig ofta att se floppen med betydligt fler händer än vad du är van vid på bord för 10 spelare.

Det finns givetvis pokerböcker som förklarar turn och-riverkortet mer grundläggande, ex. Sklanskys “Texas Hold’em for advanced players”.

Att tight spel lönar sig visar sig snabbast i NO LIMIT HOLDEM i den “mall” som jag ställt upp på denna sida: Sit & Go >>>

Kom dock ihåg att beslut måste fattas helt beroende på situationen vid spelbordet. Den mall jag ställt bygger på att spelet förändras med tiden under turneringen och är en beskrivning av en ganska typisk spelutveckling.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *