Det som skrivs här och i kommande avsnitt under “Fixed limit” gäller i första hand för fixed limits och 10 spelare även om spekulationer om spel vid no limit-bord kan förekomma. Ring games är ett annat namn för spelet vid vanliga spelbord som brukar ha plats för mellan 5 och 10 spelare.

För en ny spelare bör texten ses som ett hjälpmedel som lägger grunden för fortsatta pokerstudier på egen hand, där praktisk erfarenhet är ett måste.

——————————————

Lär känna dina starthänder
Starthänderna indelas i grupper med olika egenskaper. Spelbarheten hos alla starthänder är helt beroende av din position och de spelförhållanden som råder vid spelbordet. Hur de olika grupperna spelas går vi igenom i kapitlen Spelet före floppen – “Tidig position”, “Mittenposition”, och “Sen position”.

Beteckningar
Par – Två kort av samma valör. Dessa brukar delas in i tre olika grupper: stora par (AA-JJ), mellanstora par (1010-77) och låga par (66 och lägre). Med stora par kan du oftas ta hem potten utan att din hand behöver förbättras på floppen och korten därefter. Du vill helst spela dina stora par mot ett fåtal motståndare eftersom du riskerar för mycket när fler spelare blir involverade i potten. Par är inte speciellt bra “drawing” hands ( händer som förbättras ju fler kort som läggs ut ) även om triss, kåk och fyrtal faktiskt är möjligt. Låga par är, i motsats till höga par, endast värda att se floppen med då tillräckligt många spelare lagt pengar i potten. Detta eftersom en gynnsam flopp som ger dig triss eller bättre oftast är det enda som kan få dig att vinna med låga par som starthand, och det behövs en stor pott för att ge korrekta odds för att spela låga par. Detta betyder på ren svenska att när du väl vinner med exempelvis en triss i 6:or så ska det i lång loppet betala tillbaka de gånger som du missar floppen med dina låga par. Oddsen har alltså motiverat att du gått med i satsningsrundan. Höga par är givetvis alltid bättre än låga par – men du spelar dom olika.

Hur du beräknar odds får du lära dig senare.

Suited (s) – Två kort i samma färg. Möjliggör större chans till färgdrag. Som du säkert redan förstått så är det bästa givetvis att ha ett ess i topp om du får in ett färgdrag. Dessa starthänder gillar många spelare i potten eftersom de skapar väldigt starka händer om korten som kommer är de rätta, dvs de tål lite motstånd från dina motspelare. Att spela låga suited cards mot bara en eller två spelare är inte lika gynnsammt eftersom det du får tillbaka vid ett lyckat drag inte kommer att betala de felaktiga drag som du gör med dessa. Suited förkortas med bokstaven “s”, exempelvis J-8s, för J och 8 i samma färg. Höga suited cards är givetvis alltid bra just på grund av möjligheter till i huvudsak höga par, och färgdrag. Om dessa kort också är “connectors” (förklaras längre ned) så ökar chanserna även till stege.

Offsuited (o) – Två kort i olika färg. Förkortas med bokstaven “o”, exempelvis J-8o för J och 8 i olika färg.

Connector – Två kort i sekvens, exempelvis 9-10, A-K o.s.v. Ibland räknar man med “one-gap-connectors” och “two-gap-connectors” i denna grupp, vilket innebär att man har två kort med ett respektive två mellanrum mellan korten, ex. J-K och A-J. Att få två kort i sekvens utan mellanrum är alltid bäst eftersom det skapar fler möjligheter att få stege eller iallafall en början på stege på floppen.

Suited Connector – Två kort i sekvens och i samma färg. Ger större chanser till både färg och stege. Suited connectors är det mest tydliga exemplet på händer som är “drawing hands” och ofta skapar starka händer när fler kort som läggs ut. Suited connectors, speciellt höga sådana, lämpar sig extra väl för multiway-pots (potter där många spelare är involverade) just på grund av deras egenskper som drawing hands. Höga suited connectors är givetvis ockå bra i spel mot ett fåtal spelare eftersom det då ofta räcker med ett högt par med bra kicker-kort för att vinna.

Kicker-kort – Som exempel, låt säga att du har A-K på handen och att floppen ger A-4-8. Du har då par i Ess. Om en motspelare sitter med A-3 på handen, har han också par i Ess, men du har ändå den för tillfället bästa handen eftersom ditt kicker-kort K är högre än det högsta kort som din motspelare kan använda sig av för att skapa den starkaste handen. I detta fall har din motspelare kicker-kortet 8, eftersom det är det starkaste kortet förutom Ess på bordet som han kan använda sig av.

Ett något svårare exempel: Låt säga att du har AQ och din motståndare har AJ. Alla kort läggs ut och på bordet ligger A Q K 9 K (strunta i färgerna). Det ser kanske ut som om du har bästa handen, men i själva verket sitter ni på samma hand. Ni har nämligen båda de två högsta paren AA och KK. Eftersom det inte finns någonting som heter tre par (eftersom max 5 kort används för att skapa en pokerhand) kan båda spelarna bara använda sig av damen som kicker-kort.

Värt att nämnas innan du läser vidare, men som inte direkt har något med starthänder att göra:
Outs – De antal kort som finns i leken som hjälper dig att ta hem potten. Ex: Du ha AK, floppen ger A 4 9. Du anser att antingen ett till A eller K med säkerhet räcker för att du skall vinna. Dina outs: 2 stycken Ess kvar i leken + 3 sycken kungar kvar i leken, alltså 5 outs. Kanske ett dåligt exempel eftersom du har top pair och K som kicker-kort och ligger bra till ändå…men exempel är exempel. Jag tror du förstår.

Vill du se hur David Sklansky och Mason Malmuth (författarna bakom bästsäljaren Hold’em Poker for Advanced Players) grupperat starthänderna? Klicka här!

Till sist en liten extra förklaring till varför exempelvis 10-Js är så mycket bättre än 8-Qo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *